خم می شود کوچه

و من هنوز

به دست هایی فکر میکنم

که برای خودم تکان می دادم...

/ 1 نظر / 15 بازدید
مامان

یادش بخیر[گل]