تفاوت زیادی است از دیروز،

تا امروز،

آدمهای زیادی با من راه آمدند

با آدمهای زیادی راه رفتم

و راه به من و آدمهای زیادی نیامد!

سرم را می چرخانم

هنوز ردپاهایی می بینم

از آرزوهایی

که روی دیوار ماندند

خشکیدند

خندیدم بهشان...

سرم را می گردانم

هنوز شکلکهایی هست

به رویاهایم

و لبخندهایی که کجند...

سرم را می اندازم پایین

و راحت به راهم ادامه می دهم

بی آنکه بچرخانم، بگردانم،

                                            نگاهم را...

 

/ 1 نظر / 20 بازدید
مامان

سزگذشتمان جنین بود ما با دنیا آمدیم..... دنیا باما نیامد.