حضرت خودم!
تنها یک بار دیگر...
قول می دهم...
قول می دهم این بار، قولم را نشکنم...
مجازاتم کنید، اگر شکستم بلور نگاهتان را...
سنگم بزنید اگر ردپای احساستان را پاک کردم...
زندانی ام کنید اگر نفهمیدم چه می گویید و عمل کردم به آنچه می گویند...
و قصاصم کنید...
اگر خودتان نبودم...

/ 1 نظر / 15 بازدید
هم نفس

دلم گرم خداوندیست که با دستان من گندم برای یا کریم خانه میریزد! چه بخشنده خدای عاشقی دارم! که میخواند مرا با آنکه میداند گنهکارم... دلم گرم است، میدانم بدون لطف او تنهای تنهایم... برایت من خدا را آرزو دارم